VI HAR LÆREPLASSENE OG VI TRENGER DEG!

  Broen 6, 3170 SEM

  Orgnr 987 447 818

Hvordan bli lærling

Utdanningen er en blanding av teori og praksis, den er på 4 år, og du kan velge mellom 3 alternative utdanningsløp, samt voksenlærling:

 • 2+2 år ─ det vil si 2 år i skole og 2 år i bedrift. Vg1, Vg2, 2 år i lære.
 • 1+3 år ─ det vil si 1 år i skole og 3 år i bedrift. Vg1, 3 år i lære + FF-FPF-PF.
 • 0+4 år ─ det vil si 4 år i bedrift. 4 år i lære + FF-FPF-PF.
 • Voksenlærling ─ læretid etter vurdering.

FF = Fellesfag (allmenne fag som matematikk, norsk, engelsk m.fl)

FPF = Felles programfag (lærer om fagene innenfor ditt valgte program)

YFF = Yrkesfaglig fordypning

Uansett hvilken modell du velger må all teori gjennomføres før du kan gå opp til fag-/svenneprøve.

Ta kontakt for å få «satt» din læretid, i forhold til den utdannelsen du har fra før!

Videreutdanning

Veien til høyere utdannelse uten studiekompetanse.

Ingeniørstudie

Som svenn/fagarbeider kan du nå gå inn på Y-veien ved eventuelt Høgskolen i Telemark. Går du inn på Y-veien trenger du ikke forkurs. Se link under for mer info.

Y-veien

Fagingeniør

Fagskolen Telemark (Teknikkern) er en god etter utdanning for deg med fagbrev som vil ha mer kunnskap. Som Fagskole ingeniør vil du være godt kvalifisert til mange jobber.

https://fagskolen-vestfoldogtelemark.no/

Mesterstudie

Mesterbrevutdanning

Med svennebrev og minimum ett års praksis, kan du begynne på mesterutdanning og bli mester. Denne typen videreutdanning holdes gjerne på kveldstid, slik at du kan jobbe på dagen. Når du har bestått eksamen, og oppfyller kravene til praksis, kan du få mesterbrev og starte egen bedrift!

Les mer om mesterutdanning hos Mesterbrevnemnda.no

Folkeuniversitetet Vestfold, Folkeuniversitetet.no

Bli Mester, https://www.blimester.com/

Profesjonell

Som lærling eller godkjent lærebedrift hos oss kan du forvente deg en profesjonell og kundevennlig tilnærming.  

Rutiner og kvalitetssikring

Vi har gode rutiner for kvalitetssikring, og for oss er det viktig at du som lærling eller lærebedrift er fornøyd.

Redelighet og kvalitet

Det er svært viktig for oss å holde det vi lover, både eleven og bedriften kan forvente at man får den hjelpen man trenger. Dere skal vite at vi er gode på fagopplæring!

Velg håndverksfag!

- Gode jobbmuligheter

- Stort behov for fagarbeidere

- Gode muligheter for videreutdanning

- Et trygt yrkesvalg med gode framtidsutsikter

Fagene

GLASSFAGET

MALERFAGET

VENTILASJONS- OG BLIKKENSLAGERFAGET

MUR- OG FLISLEGGERFAGET

BETONGFAGET

TAK- OG MEMBRANTEKKERFAGET

Dette gjør vi

– fordeler for bedriften:

Oppfølging og tilrettelegging

Vi sørger for alt fra å følge opp lærlingen, arrangere kurs, legge til rette for god veiledning gjennom samtaler, etc.

Bli en godkjent lærebedrift

Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Det starter med å ha intensjon om å ta inn lærlinger.

Om oss

Opplæringskontoret for Håndverksfag følger opp lærlinger for våre samarbeidsbedrifter. Vi administrerer opplæringen, er aktiv i forhold til oppfølging, kursing, og er med sin erfaring et bindeledd mellom offentlige etater og bedrifter/lærlinger.

Struktur

Opplæringskontoret for Håndverksfag er en stiftelse, og det er våre samarbeidsbedrifter som “eier” oss. Våre styremedlemmer er representanter fra bedriftene, samt en advokat. Kontoret skal som stiftelse ikke gå med profitt, vårt mål er kun å skape balanse mellom kontorets inntekter og kostnadene ved å betjene lærlinger og bedrifter.

Hvilke fordeler har et opplæringssamarbeid?

 • Et nettverk av lærebedrifter i samme bransje kan få en effektiviseringsgevinst av opplæringssamarbeidet, samtidig som opplæringen kan bli bedre og mer variert.
 • Et kontor kan få til fleksible løsninger bl.a. ved omplassering, teorikurs og samlinger i perioder med lite arbeid.
 • Bedrifter med ensidig produksjon/kompetanse kan, i samarbeid med andre bedrifter, tilby tilfredsstillende opplæring.
 • Et kontor kan ta seg av alt det administrative arbeidet med lærlingen og sørge for den faglige oppfølgingen av den enkelte lærling.
 • Et kontor gir ofte et bedre grunnlag for å utvikle samarbeidet mellom skole og næringsliv.
 • Slikt samarbeid kan bidra til bedre formidling til læreplass og bedre organisering av eventuell ekstra teoriundervisning for lærlingene og større gjennomslagskraft overfor samfunnet for øvrig.
 • Bedre gjensidig kontakt mellom skolen og bedriftene vil kunne skape større forståelse og sammenheng mellom opplæringen i skole og bedrift. Kontoret kan på denne måten sette sitt preg på skolen med alternative forslag til opplæring og skoletilbud.
 • Kontoret kan ordne opp dersom det oppstår konflikt mellom lærling og bedrift. Omplassering i annen bedrift i tilfelle permitteringer eller oppsigelser er lettere å få til i et nettverkssamarbeid av denne art.

Kontaktskjema

hCaptcha

Hilde Claussen

Daglig leder

900 95 035
hilde@okh-vestfold.no

Finn-Marius Bremseth Hansen

Konsulent

482 15 070
finn-marius@okh-vestfold.no

Christer Selbo Mathisen

Konsulent

997 20 124
christer@okh-vestfold.no